Mljekara Livno osigurala IFS certifikat

Logotip Mljekare Livno i IFS organizacije što predstavlja suradnju

IFS Food Standard je GFSI (Globalna inicijativa za sigurnost hrane) priznat standard za reviziju proizvođača hrane koji je osigurala Mljekara Livno. Fokus je na sigurnosti hrane i kvaliteti procesa i proizvoda. Odnosi se na tvrtke za preradu hrane i tvrtke koje pakiraju rasute prehrambene proizvode.

IFS Food primjenjuje se kada su proizvodi “prerađeni” ili kada postoji opasnost od kontaminacije proizvoda tijekom primarnog pakiranja. Standard je važan za sve proizvođače hrane, a posebno za one koji proizvode privatne robne marke, jer sadrži mnoge zahtjeve vezane uz usklađenost sa specifikacijama kupaca.

Standard podržava odjele proizvodnje i marketinga u njihovim naporima za sigurnost i kvalitetu marke. IFS Food je razvijen uz punu i aktivnu uključenost certifikacijskih tijela, trgovaca, prehrambene industrije i tvrtki za usluživanje hrane.

Opseg

IFS Food Standard koristi se za reviziju proizvođača hrane glede sigurnosti hrane i kvalitete procesa i proizvoda. Popis zahtjeva organiziran je u sljedećim temama:

 • Odgovornost višeg rukovodstva
 • Sustav upravljanja kvalitetom i sigurnošću hrane
 • Upravljanje resursima
 • Proces planiranja i proizvodnje
 • Mjerenja, analize, poboljšanja
 • Obrana hrane

Ciljevi IFS-a ciljevi su Mljekare Livno

 • Uspostaviti zajednički standard s jedinstvenim sustavom ocjenjivanja
 • Raditi s akreditiranim certifikacijskim tijelima i kvalificiranim revizorima odobrenim za IFS Food,
 • Kako bi se osigurala usporedivost i transparentnost kroz cijeli opskrbni lanac,
 • Smanjenje troškova i vremena za proizvođače i trgovce.

Prednosti za Mljekaru Livno

IFS Food certificiranje može ponuditi brojne ključne prednosti tvrtkama koje teže izvrsnosti u kvaliteti, sigurnosti hrane i zadovoljstvu kupaca te traže konkurentsku prednost na svom tržištu.

Prednosti proizvodnog odjela:

 • Poboljšano razumijevanje između uprave i osoblja u vezi s dobrim praksama, standardima i postupcima,
 • Praćenje poštivanja propisa o hrani,
 • Učinkovitije korištenje resursa,
 • Smanjenje potrebe za revizijama kupaca,
 • Neovisne revizije treće strane,
 • Veća fleksibilnost kroz individualnu implementaciju zahvaljujući pristupu temeljenom na riziku.

Prednosti marketinškog odjela:

 • Poboljšan poslovni ugled kao proizvođač kvalitetnih i sigurnih proizvoda
 • Sposobnost trgovanja s kupcima koji zahtijevaju reviziju treće strane
 • Korištenje IFS logotipa i certifikata za demonstraciju sukladnosti s najvišim standardima.
Mljekara Livno osigurala je IFS certifikat

Kopirali ste link!